Talouden rakenteet muuttuvat nopeasti ja hitaammin

Suomen ja sen seutukuntien talouden rakenteet ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä nopeasti, jos tarkastellaan elinkeinorakennetta eli työpaikkojen jakautumista toimialoittain. Jos taas tarkastelukulmaksi otetaan tuotanto arvonlisäyksellä mitattuna, ja vielä tuotantoklustereittain, talouden rakenteiden erot ja muutokset eivät näytäkään yhtä jyrkiltä. Aiheesta kirjoittaa Erkki Niemi Kuntapuntari-lehdessä 1/2008, joka käsittelee alueiden elinkeinorakennetta ja toimialoja.

Erkki Niemi on ryhmitellyt aluetilinpidon tietojen perusteella sata toimialaa kolmeksitoista klusteriksi ja tutkinut niiden arvonlisäyksiä seutukunnittain vuosina 1975, 1990 ja 2006. Klusterit on muodostettu toimialojen samankaltaisuuden tai toisiinsa kytkeytymisen perusteella.

Kuntapuntarin aiheita ovat myös maaseudun asukkaiden suhtautuminen maatalousympäristön monimuotoisuuteen, miten suomalaiset perheet hyödyntävät luonnon antimia ruokataloudessaan, yksityisten ostopalvelujen asema julkisessa terveydenhuollossa, koulutuspääoman keskittyminen, alueiden talousnäkymät ja EU-kansalaisten suhtautuminen Euroopan unionin yhteiseen maatalouspolitiikkaan.

Lue lisää aiheista Kuntapuntari-lehden sivuilta

Tilaukset: Tilastotori tai myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi


Päivitetty 8.5.2008