Yrityksille avattiin tiedonkeruupalvelu

Tilastokeskus on avannut yrityksille uuden maksuttoman palvelun, josta selviää, missä Tilastokeskuksen tiedonkeruissa yritys on tai on ollut mukana. Palvelun avulla halutaan helpottaa yritysten valmistautumista ja vastaamista tiedonkeruisiin. Tilastokeskuksen tavoitteena on pitää yritysten tiedonantorasitus kohtuullisena ja huolehtia suhteista tiedonantajiin.

Yritys saa palvelusta luettelon sille tulleista tai tiedossa olevista tulevista, Tilastokeskuksen toteuttamista tiedonkeruista. Palvelussa on tiedonkeruita vuodesta 2006 alkaen ja uudet tiedonkeruut lisätään palveluun sitä mukaa kuin kuhunkin tiedonkeruuseen poimitaan otos.

Käyttäjätunnukset Tiedonkeruupalvelu yrityksille -palveluun saa lähettämällä yrityksen y-tunnuksen, nimen, yhteystiedot sekä yhteyshenkilön nimen ja yhteystiedot sähköpostiosoitteeseen
yritystiedonkeruut@tilastokeskus.fi.

Lisätietoja: Orvokki Kosonen (09) 1734 3201, Johanna Leivo (09) 1734 3525 ja
Satu Viik (09) 1734 2942
Sähköposti: yritystiedonkeruut@tilastokeskus.fi

Linkit: Tiedonkeruupalvelu yrityksille -kotisivu
Yritystiedonkeruut
Yritysportaali: www.tilastokeskus.fi/yrityksille


Päivitetty 5.5.2008