Tilastokeskuksen maksuton tietotarjonta laajenee

Tilastokeskus on uudistanut maksutonta StatFin-tilastotietokantaa. Palvelun tietosisältöä on laajennettu huomattavasti ja samalla on lisätty ruotsin- ja englanninkielistä tietotarjontaa. StatFin-tilastotietokannassa on runsaat 450 taulukkoa 24 eri aihealueelta. Tietosisältöä laajennetaan edelleen vuoden 2008 aikana.

Tiedonhaun helpottamiseksi StatFin-tilastotietokannan tiedot on ryhmitelty tilastoaiheittain. Uutuutena on myös parannettu hakutoiminto: tietokannasta voi nyt hakea tietoa tietokannan oman haun lisäksi myös tilastokeskus.fi-palvelun yleisellä hakutoiminnolla.

StatFin-tietokanta on saumattomasti kytketty Tilastokeskuksen tuottamien 200 tilaston kotisivuihin tilastokeskus.fi-palvelun tilastot-osiossa. Yksittäiseen tilastoon liittyvät tietokantataulukot löytyvät kunkin tilaston kotisivun kautta. Myös tietokantataulukoiden tulkintaan tarvittavat metatiedot kuten tilastojen kuvaukset, käsitteet, määritelmät ja luokitukset on linkitetty taulukoihin kattavasti kunkin tilaston kotisivulta.

StatFin-tilastotietokanta on toteutettu muiden Tilastokeskuksen tietokantojen tavoin PX-Web-tekniikalla, joka mahdollistaa tietojen jatkojalostamisen helposti eri muodoissa, muun muassa Excel-tiedostoina.

Tilastot-osio
StatFin-tilastotietokanta

Lisätietoja:
Markku Huttunen (09) 1734 3337, tietokannat@tilastokeskus.fi


Päivitetty 23.4.2008