Kansainvälistyminen haastaa Suomen teollisuustuotannon

Tilastokeskuksen uuden Teollisuuden toimialakatsauksen mukaan toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille on varsin yleistä suomalaisyrityksissä. Teollisuus ja etenkin korkean teknologian teollisuus ovat kaikista toimialoista ahkerimmin siirtäneet tuotantoaan Suomesta ulkomaille.

Toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen on selvästi yleisempää suurissa, yli 100 henkilön yrityksissä kuin 50-99 henkilöä työllistävissä pienissä yrityksissä. Suurista teollisuusyrityksistä lähes 30 prosenttia, mutta pienistä vain 14 prosenttia on siirtänyt ulkomaille joko valmistusta tai tukitoimintojaan. Korkean teknologian teollisuudessa pienistäkin yrityksistä peräti 27 prosenttia on siirtänyt toimintoja ulkomaille.

Uudet EU-maat ja Kiina houkuttelevat

Useat teollisuusyritykset ovat siirtäneet 2000-luvulla valmistuksensa joko osittain tai kokonaan Kiinaan. Kiinaakin suositumpi kohde ovat olleet uudet EU-jäsenmaat, joiden työvoimakustannukset ovat olleet selvästi vanhoja EU-maita alhaisemmat. Noin puolet yrityksistä on siirtänyt valmistusta uusiin EU-maihin. Myös vanhat EU-maat ovat pitäneet pintansa, mutta esimerkiksi Venäjä, Intia tai muut Aasian maat eivät ole olleet yhtä suosittuja teollisuusyritysten kohdemaina.

Teollisuuden tukitoimintoja on siirretty osittain eri maihin kuin valmistusta. Erityisen suosittua on ollut teollisuuden tukitoimintojen siirtäminen vanhoihin EU-maihin. Vaikka teollisuustuotantoa on siirretty Kiinaan yli kolme kertaa yleisemmin kuin Intiaan, palveluluonteisten tukitoimintojen siirtämisessä Intia on yhtä merkittävä kohdemaa kuin Kiina.

Uusimmat toimialakatsaukset verkossa

Edellä kerrotut tiedot ovat otteita uusimmasta Teollisuuden toimialakatsauksesta. Katsauksia julkaistaan teollisuuden lisäksi palveluiden, rakentamisen ja kaupan toimialoilta, ja ne ovat nähtävissä Tilastokeskuksen Internet-sivuilla (www.tilastokeskus.fi/toimialakatsaukset). Katsaukset on kehitetty helpottamaan suhdannetilastojen tarkastelua ja käyttöä.

Katsaukset ilmestyvät säännöllisin väliajoin neljä kertaa vuodessa. Toimialakatsaukset ovat maksuttomia ja vapaasti käytettävissä lähde mainiten.

Toimialakatsaukset ja lisätietoja:
Toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille -tutkimus, Samuli Rikama (09) 1734 3324
Teollisuuden toimialakatsaus, Tarja Hatakka (09) 1734 3553
Palvelujen toimialakatsaus, Katja Äijö (09) 1734 2659
Rakentamisen toimialakatsaus, Jukka Oikarinen (09) 1734 2969
Kaupan toimialakatsaus, Marko Tuomiaro (09) 1734 2705

Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 31.3.2008