Kerro mielipiteesi Tilastokirjaston palveluista osallistumalla asiakaskyselyyn

Tilastot ja asiakaskyselyt ovat keskeisiä tapoja kerätä aineistoa kirjastopalvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi. Kansalliskirjasto ja opetusministeriö keräävät vuosittain kansallisella tasolla lukuisia kirjastojen toimintaa kuvaavia tilastoja.

Kansalliskirjasto ja eri kirjastosektorien edustajat ovat suunnitelleet maalis-huhtikuussa toteutettavan kirjastojen yhteisen asiakaskyselyn. Asiakaskyselyn tuloksia käytetään laadullisten kirjastomittareiden kehittämiseen ja kirjastojen vaikuttavuuden arvioimiseen. Yliopisto-, ammattikorkeakoulu-, erikois- ja yleisille kirjastoille on suunniteltu oma lomake. Asiakkaat voivat arvioida kirjastopalvelujen käyttöä ja tärkeyttä, kirjastojen asiointiympäristöä, aineistoja, asiakaspalveluja sekä kirjastopalvelujen hyödyllisyyttä ja henkilökohtaisia vaikutuksia.

Tilastokirjasto toivookin, että sen asiakkaat vastaavat erikoiskirjastoille suunnattuun kyselyyn ja valitsevat arvioinnin kohteeksi Tilastokirjaston palvelut. Kyselyn tuloksista tiedotetaan alkukesästä kirjaston verkkosivuilla.

Tutustu tarkemmin kirjastotilastoihin:

Lisätietoja: Ylikirjastonhoitaja Marja Hirvikallio, (09) 1734 2216


Päivitetty 25.3.2008