Kiina ja Kiina-ilmiö etenevät

Yhdysvaltain talouden ajautuminen taantumaan voi johtaa kasvun hidastumiseen myös kaikkialla muualla. Voiko Kiina tässä tilanteessa nousta maailmantalouden uudeksi veturiksi?

Maan valtava koko, maailman merkittävin valuuttavaranto ja rahoitusmarkkinoiden säätely tekevät sen suhteellisen immuuniksi kansainvälisen talouden häiriöille. Kiina voi hyvin jatkaa kasvuaan, vaikka länsimaat vajoaisivat taantumaan, arvioi Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Jaakko Kiander  Tieto&trendit-lehdessä 1/2008.

Kiinan vienti on muutaman viime vuoden aikana ohittanut muita talouden suurvaltoja - kuten Japanin ja Saksan - ja kuluvan vuoden aikana Kiinasta on todennäköisesti tulossa maailman suurin vientimaa. Maailmantalouden painopiste on siirtymässä yhä enemmän Aasiaan, ja Aasian maiden kasvukyky ja -halu näyttävät vahvoilta.

Kiinasta ja Intiasta maapallon työvoimareservi?

Aasian maiden alhaiset työvoimakustannukset ovat globalisaatiokehityksen myötä vetäneet länsimaisia yrityksiä puoleensa. Etenkin väkirikkailla Kiinalla ja Intialla on ollut tarjota työvoimaa varsinkin vähemmän koulutusta vaativiin tehtäviin.

Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Mauri Niemisen mukaan Kiinan ja Intian nykyinen ikärakenne ja tuleva väestönkehitys enteilevät kuitenkin pidemmällä aikavälillä suuria muutoksia. Intiassa työikäinen väestö jatkaa korkeasta hedelmällisyydestä johtuen kasvuaan vielä useiden vuosikymmenien ajan. Sen sijaan Kiinassa työikäisten määrä alkaa YK:n laskelmien mukaan vähentyä jo kymmenen vuoden kuluttua. Elinajan pitenemisen johdosta tulevaisuudessa eläkeikäisten joukko kasvaa molemmissa maissa nopeasti.

Aasian oppeja soveltaen Afrikan talous nousuun

Voiko Kiina-ilmiötä viedä, kysyvät Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT) tutkijat Matleena Kniivilä ja Kalle Laaksonen Afrikan teollistumisen ja talouskasvun mahdollisuuksia luotaavassa artikkelissaan.

Erilaisten lähtökohtien ja toimintaympäristön muutosten takia Aasian kehitysmalli ei ole suoraan sovellettavissa Afrikkaan. Kiinan, Intian ja muiden Aasian kehitysmaiden esimerkillä on kuitenkin vaikutusta Afrikassa. Aasian maat ovat osoittaneet, että kehitysmaat voivat omilla toimillaan saada aikaan talouskehitystä ja voittaa köyhyyden. Kiinan viime aikaiset investoinnit Afrikkaan ovat näyttäneet sen, että talouskasvun ei tarvitse olla Eurooppa- tai Pohjois-Amerikka-vetoista vaan myös kehitysmaiden välisellä kaupalla ja elinkeinotoiminnalla voidaan saada kasvua aikaan.

Lisätietoja:
Erikoistoimittaja Maija Metsä-Pauri, Tilastokeskus, p. (09) 1734 2785
Tarkempia kirjoittajatietoja löytyy lehdestä.

Lue lisää aiheista Tieto&trendit-lehden sivuilta

Tilaukset: Tilastotori tai myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi


Päivitetty 14.2.2008