Koottua tietoa energiasta

Vuonna 2006 Suomessa kulutettiin energiaa yhteensä 1 492 petajoulea, kun vuonna 1970 energian kokonaiskulutus oli 720 petajoulea. Samana aikana polttoaineiden käytöstä aiheutuvat hiilidioksipäästöt ovat kasvaneet 40 miljoonasta tonnista 64 miljoonaan tonniin. Tilastokeskuksen uusi julkaisu Energiatilasto - Vuosikirja 2007 esittelee tuoretta tilastotietoa Suomen energia-alan kehityksestä.

Energiatilasto on vuosittain ilmestyvä kokoomajulkaisu, johon on koottu energia-alan keskeisiä tilastotietoja vuodesta 1970 lähtien. Julkaisu sisältää tietoa energian tuotannosta ja kulutuksesta sekä niistä aiheutuneista ilmapäästöistä. Lisäksi siitä löytyy tietoja energiatuotteiden tuonnista ja viennistä, energian hinnoista ja veroista sekä julkisesta rahoituksesta. Suomea koskevien tilastotietojen lisäksi julkaisussa esitetään vertailutietoja muista EU- ja OECD-maista. Julkaisu on suomen- ja englanninkielinen.

Energiatilaston mukana on EnergiaCD, joka sisältää julkaisun tiedot Excel-taulukoina sekä julkaisua täydentävää lisätietoa kuvioina ja aikasarjoina. EnergiaCD:n taulukot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tilaukset:
Julkaisujen verkkokauppa Tilastotori
myynti@tilastokeskus.fi, puh. (09) 1734 2011


Päivitetty 7.2.2008