Yritykset

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Yritykset toimialoittain 2021

Toimiala TOL 2008 Yritykset Henkilöstö 1) Liikevaihto
  Lukumäärä % Tuhatta Milj. €
Yhteensä 379 653 100 1 399 487 298
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 79 322 20,9 40 2 844
Kaivostoiminta ja louhinta 900 0,2 6 2 418
Teollisuus 19 766 5,2 297 144 275
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 027 0,3 13 18 233
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 1 552 0,4 11 3 820
Rakentaminen 43 330 11,4 153 43 059
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 39 172 10,3 216 128 246
Kuljetus ja varastointi 19 459 5,1 102 20 854
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 12 704 3,3 44 5 661
Informaatio ja viestintä 12 138 3,2 94 25 406
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 10 717 2,8 42 33 132
Kiinteistöalan toiminta 33 320 8,8 19 13 245
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 39 665 10,4 106 17 899
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 15 195 4,0 124 12 741
Koulutus 4 098 1,1 7 803
Terveys- ja sosiaalipalvelut 18 524 4,9 93 9 804
Taiteet, viihde ja virkistys 8 657 2,3 13 3 054
Muu palvelutoiminta 20 014 5,3 19 1 802
Tuntematon 93 0,0 0 1

1) Palkansaajat ja yrittäjät henkilötyövuosina

Yritykset henkilöstön suuruusluokan mukaan 2021

Henkilöstön suuruusluokka Yritykset Henkilöstö 1) Liikevaihto
  Lukumäärä % Tuhatta % Milj. € %
Yhteensä 379 653 100 1 399 100 487 298 100
0–4 343 590 90,5 197 14,1 62 621 12,9
5–9 16 881 4,4 109 7,8 26 736 5,5
10–19 9 638 2,5 129 9,2 34 181 7,0
20–49 5 994 1,6 179 12,8 49 988 10,3
50–99 1 963 0,5 135 9,6 45 539 9,3
100–249 951 0,3 143 10,2 53 148 10,9
250–499 348 0,1 118 8,4 42 804 8,8
500–999 171 0,0 120 8,6 41 779 8,6
1 000– 117 0,0 268 19,1 130 503 26,8

1) Palkansaajat ja yrittäjät henkilötyövuosina

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain 2021

Toimiala TOL 2008

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Vireille pannut konkurssit

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Teollisuusyritysten toimipaikat 2021

Toimiala TOL 2008 Yritysten toimipaikat Henkilöstö 1) Tuotannon jalostus­arvo
Luku­määrä Henkilö­työvuotta Milj. € %
Koko teollisuus 27 169 318 701 40 949 100
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 025 6 083 1 051 2,6
C Teollisuus 22 494 290 013 33 457 81,7
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 686 12 202 4 873 11,9
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 1 964 10 402 1 567 3,8

1) Palkansaajat ja yrittäjät

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
2015 = 100

Toimiala TOL 2008

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Kaupan myynnin määräindeksi 2015 = 100

Toimiala TOL 2008

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Kaupan liikevaihto

Toimiala TOL 2008. Yritysten tiedot yritysyksikön tietoihin perustuen.

Vuosi Tukkukauppa 1) Vähittäiskauppa 1) Autokauppa 2) Yhteensä
  Milj. € % Milj. € % Milj. € % Milj. € %
2017 54 903 47,9 42 447 37,1 17 189 15,0 114 539 100
2018 63 019 53,0 37 955 31,9 17 907 15,1 118 881 100
2019 60 595 51,4 39 021 33,1 18 248 15,5 117 864 100
2020 60 636 51,2 39 803 33,6 18 050 15,2 118 489 100
2021 65 728 51,3 42 274 33,0 20 244 15,8 128 246 100

– Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

1) Pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa
2) Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus

Tuonti, vienti ja kauppatase

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tulli

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.9.2022

Suurimmat tuonti- ja vientimaat 2021

Tuonti alkuperämaittain Milj. € %
Saksa 10 858 14,9
Venäjä 8 620 11,8
Ruotsi 8 425 11,6
Kiina 6 600 9,0
Alankomaat 3 890 5,3
Puola 2 449 3,4
Viro 2 417 3,3
Yhdysvallat 2 342 3,2
Italia 2 019 2,8
Ranska 1 815 2,5
Muut maat 23 501 32,2
Yhteensä 72 936 100
Vienti määrämaittain Milj. € %
Saksa 9 154 13,3
Ruotsi 7 115 10,3
Yhdysvallat 4 658 6,8
Alankomaat 4 344 6,3
Venäjä 3 739 5,4
Kiina 3 625 5,3
Italia 2 942 4,3
Iso-Britannia 2 560 3,7
Viro 2 405 3,5
Belgia 2 309 3,4
Muut maat 26 058 37,7
Yhteensä 68 908 100

 

Lähde: Tulli

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.9.2022

Tuonti ja vienti tuoteluokittain 2021

Tuoteluokka CPA 2015

Tuonti Milj. € %
Kemian teollisuuden tuotteet 13 227 18,1
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet 10 416 14,3
Kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet 8 035 11,0
Kulkuneuvot 7 953 10,9
Koneet ja laitteet 6 557 9,0
Muut 26 748 36,7
Yhteensä 72 936 100
Vienti    
Metsäteollisuuden tuotteet 13 037 18,9
Kemian teollisuuden tuotteet 12 674 18,4
Metallit ja metallituotteet 11 448 16,6
Koneet ja laitteet 8 978 13,0
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet 7 721 11,2
Muut 15 050 21,9
Yhteensä 68 908 100

 

Lähde: Tulli

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.9.2022

Aihealue: Yritykset

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 27.1.2023