Työ, palkat ja toimeentulo

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Väestö toiminnan mukaan, 15–74-vuotiaat

  2018 2019 2020 2021
15–74-vuotiaat, tuhatta 4 124 4 128 4 133 4 123
Työvoima 2 709 2 717 2 704 2 766
Työlliset 2 507 2 533 2 495 2 555
Työttömät 202 184 209 212
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 415 1 411 1 429 1 357
Työvoimaosuus, % 65,7 65,8 65,4 67,1
Työttömyysaste, % 7,5 6,8 7,7 7,7
Miehet 7,7 7,3 8,1 8,2
Naiset 7,2 6,2 7,4 7,1
Työlliset työsuhteen mukaan, tuhatta
Kokoaikatyö 2 082 2 091 2 078 2 073
Osa-aikatyö  423 440 415 473
Työlliset työnantajasektorin mukaan, tuhatta
Yksityinen  1 852 1 885 1 866 1 914
Kunta 516 513 476 475
Valtio 133 131 146 148
Työlliset ammatiaseman mukaan, tuhatta
Palkansaajat 2 169 2 185 2 151 2 193
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 338 347 343 361
Tehdyt työtunnit palkansaajaa kohti, tuntia/vuosi
Yhteensä 1 599 1 590 1 572 1 557
Yksityinen sektori 1 621 1 612 1 583 1 570
Julkinen sektori 1 549 1 537 1 546 1 526

Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän ja takautuvasti korjatut aikasarjat.

Työllisyysaste, %

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän ja takautuvasti korjatut aikasarjat.

Työlliset toimialoittain, 15–74-vuotiaat

Toimiala TOL 2008 2018 2019 2020 2021
  Tuhatta henkilöä
Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta  102 106 100 107
Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 358 349 357 351
Rakentaminen 202 196 194 189
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja -pyörien korjaus 292 287 272 291
Kuljetus ja varastointi 146 148 139 135
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 89 103 83 86
Informaatio ja viestintä 109 117 122 126
Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 73 73 76 74
Liike-elämän palvelut 285 295 304 315
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 110 106 111 117
Koulutus 174 176 177 181
Terveys- ja sosiaalipalvelut 409 413 402 410
Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 152 157 150 157
Toimiala tuntematon 6 7 8 16
Yhteensä 2 507 2 533 2 495 2 555

Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän ja takautuvasti korjatut aikasarjat.

Palkansaajat työsuhteen tyypin mukaan,
15–74-vuotiaat

  Palkan­saajat Palkan­saajat Jatkuva koko­aikatyö Jatkuva osa-aikatyö Määräaikainen työ
Vuosi yhteensä yhteensä Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
  Tuhatta henkilöä Osuus palkansaajista, %
2010 2 082 100 40 34 3 7 6 10
2011 2 104 100 40 34 3 7 6 10
2012 2 110 100 39 34 3 7 6 9
2013 2 093 100 40 34 3 7 6 10
2014 2 072 100 39 35 3 7 6 10
2015 2 050 100 39 35 3 7 6 9
2016 2 071 100 39 34 3 8 7 10
2017 2 114 100 40 33 3 8 7 10
2018 2 169 100 40 33 3 8 7 10
2019 2 185 100 40 33 3 8 7 9
2020 2 151 100 40 34 3 7 6 9
2021 2 193 100 39 33 3 8 7 10

Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän ja takautuvasti korjatut aikasarjat.

Työttömät, 15–74-vuotiaat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän ja takautuvasti korjatut aikasarjat.

Työttömyysaste

  Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Vuosi 15–74-vuotiaat 15–24-vuotiaat 
  % % % %
2010 8,6 9,4 7,7 22,0
2011 8,0 8,7 7,2 20,3
2012 7,9 8,6 7,1 19,5
2013 8,3 9,1 7,5 20,6
2014 8,7 9,6 7,8 20,5
2015 9,4 10,2 8,6 22,5
2016 8,9 9,4 8,4 20,5
2017 8,7 9,1 8,3 20,0
2018 7,5 7,7 7,2 17,3
2019 6,8 7,3 6,2 17,7
2020 7,7 8,1 7,4 21,0
2021 7,7 8,2 7,1 17,1

Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän ja takautuvasti korjatut aikasarjat.

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, ansiotasoindeksi

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.12.2022

Palkansaajien ansiotasoindeksi työnantajasektorin mukaan

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, ansiotasoindeksi

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.12.2022

Kokonaisansiot työnantajasektorin mukaan 2021*

Työnantajasektori Kokonaisansion mediaani, €/kk Kokoaikaiset palkansaajat
Yhteensä Miehet Naiset
Yksityinen sektori 3 400 3 658 3 060 1 016 043
Kunnat 3 022 3 408 2 959 365 399
Valtio 3 947 4 261 3 535 70 617
Yhteensä 3 314 3 663 3 034 1 452 059

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, palkkarakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.12.2022

Kokonaisansiot koulutusasteen ja iän mukaan 2021*

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, palkkarakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.12.2022

Kokonaisansiot ammatin mukaan 2021*

Ammattiluokka Kokonaisansion mediaani, €/kk Koko­aikaiset
palkan­saajat
Yhteensä Miehet Naiset
Johtajat 6 929 7 500 5 928 52 867
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat 10 922 11 660 8 904 2 543
Erityisasiantuntijat 4 246 4 626 3 956 414 269
Lääkärit 7 647 7 988 7 452 12 709
Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat 3 149 3 742 3 080 42 678
Asiantuntijat 3 359 3 837 3 102 336 905
Sairaanhoitajat, kätilöt ym. 3 192 3 487 3 160 55 441
Myynti- ja ostoagentit 4 126 4 493 3 730 41 769
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2 826 2 958 2 794 90 363
Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. 2 889 2 961 2 882 16 337
Palvelu- ja myyntityöntekijät 2 577 2 779 2 519 224 978
Myyjät ja kauppiaat 2 614 2 894 2 500 49 250
Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat 2 313 2 238 2 317 35 025
Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat 2 769 2 829 2 763 72 307
Rakennus-, korjaus- ja valmistus­työntekijät 3 155 3 200 2 738 114 195
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 3 145 3 245 2 740 110 716
  Raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat 3 166 3 179 2 955 27 709
Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 2 132 2 098 2 135 38 258

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, palkkarakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.12.2022

Tulot ja verot valtionverotuksessa 2020

Verovelvolliset henkilöasiakkaat ja kuolinpesät

Tuloluokka, € Tulonsaajat,
tuhatta
Veronalaiset tulot,
milj. €
Tuloverot,
milj. €
– 9 999 1 413 13 027 962
10 000–19 999 872 17 003 2 353
20 000–29 999 891 26 540 4 224
30 000–39 999 676 26 920 5 336
40 000–49 999 376 18 921 4 463
50 000–59 999 200 12 227 3 225
60 000–69 999 110 7 936 2 254
70 000–79 999 65 5 377 1 607
80 000–89 999 39 3 683 1 155
90 000–99 999 26 2 678 879
100 000–149 999 50 6 461 2 279
150 000– 27 9 253 3 468
Yhteensä 4 746 150 026 32 205

Lähde: Verohallinto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 24.2.2022

Pienituloisuus

 Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

1) Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouksien käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden ovat alle 60 prosenttia koko väestön mediaanitulosta.

Kotitalouksien rahoitusvarat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Kotitalouksien nostamat uudet asuntolainat

Suomen rahalaitoksista nostetut uudet asuntolainat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Suomen Pankki

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.4.2022

Kotitalouksille myönnetyt lainat 31.12.

Suomen rahalaitosten myöntämät lainat

Vuosi Asuntolainat Kulutusluotot ja muut lainat Yhteensä
  Mrd. €
2015 92,0 30,0 122,0
2016 94,1 30,9 124,9
2017 96,1 32,0 128,1
2018 97,8 33,0 130,7
2019 100,4 34,1 134,4
2020 103,6 34,9 138,6
2021 107,8 36,0 143,7

Lähde: Suomen Pankki

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.4.2022

Kotitalouksien kulutusmenot

  1980 1990 2000 2010 2021*
  %
Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet 18,6 18,3 24,5 25,8 29,8
Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat 21,3 16,3 12,6 12,1 12,2
Liikenne 14,4 14,5 13,2 12,3 10,8
Kulttuuri ja vapaa-aika 10,2 11,2 11,3 11,9 9,1
Ravintolat ja hotellit 6,4 7,7 6,4 6,3 5,5
Alkoholijuomat, tupakka ja huumausaineet 6,3 6,6 5,8 5,1 5,1
Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito 6,1 5,4 4,8 5,3 5,0
Terveys 2,1 2,9 3,8 4,4 4,9
Vaatteet ja jalkineet 6,1 5,6 4,6 4,8 3,7
Viestintä 1,1 1,4 3,1 2,5 2,4
Koulutus 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4
Muut tavarat ja palvelut 7,2 9,8 9,4 9,1 10,9
Yhteensä 100 100 100 100 100

* ennakkotieto

Työmatkaliikenne

Vuosi Alueelle pendelöivät Asuinkunnassaan työssäkäyvät
  Yhteensä % Yhteensä %
1990 509 861 21,9 1 822 421 78,1
2000 610 938 27,4 1 617 619 72,6
2010 751 778 32,3 1 573 901 67,7
2011 771 068 32,7 1 583 354 67,3
2012 769 825 32,9 1 570 079 67,1
2013 760 460 33,0 1 541 291 67,0
2014 756 159 33,3 1 517 917 66,7
2015 758 240 33,6 1 498 219 66,4
2016 775 239 34,1 1 500 440 65,9
2017 805 269 34,6 1 522 461 65,4
2018 825 287 34,8 1 548 381 65,2
2019 825 109 34,8 1 548 417 65,2
2020 801 967 35,1 1 482 706 64,9

Aluejako 1.1.2022

Aihealue: Työ, palkat ja toimeentulo

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 15.12.2022