Ympäristö ja luonto

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Maantieteellisiä tietoja

Suomen pinta-ala, km2, 1.1.2022
Pinta-ala 338 472
Maata 303 948
Makeaa vettä 34 524
Merivettä 52 433
Yhteensä 390 905
Rajat, km
Ruotsi 614
Norja 736
Venäjä 1 344
Aluevesiraja 1 250
Yhteensä 3 944
Suurin pituus, km
Hanko–Utsjoki 1 157
Suurin leveys, km
Närpiö–Ilomantsi 542
Korkein kohta, m meren pinnan yläpuolella
Halti 1 324
Pisin joki, km
Kemijoki 500
Suurimmat järvet, km2
Saimaa 1 393
Päijänne 1 082
Inarijärvi 1 082
Oulujärvi 912
Pielinen 895
Suurimmat saaret, km2
Merialueilla
   Ahvenanmanner 689
   Kemiönsaari 545
Sisävesillä
   Soisalo 1 540

Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on noin 168 000, joista noin 57 000 on pinta-alaltaan yli hehtaarin. Saaria, joiden pinta-ala ylittää aarin, on noin 187 000.

Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 1.1.2022

  Määrä Pinta-ala, ha Vettä, ha Vettä, %
Luonnonsuojelualueet 13 882 2 471 197 443 222 17,9
Kansallispuistot 41 1 014 470 180 311 17,8
Luonnonpuistot 19 154 152 2 843 1,8
Soidensuojelualueet 164 480 672 12 112 2,5
Lehtojensuojelualueet 45 1 050 11 1,0
Vanhojen metsien suojelualueet 75 8 375 269 3,2
Muut valtion luonnonsuojelualueet 705 411 370 38 730 9,4
Yksityiset luonnonsuojelualueet 12 774 364 954 175 897 48,2
Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet 59 36 154 33 049 91,4
Erämaa-alueet 12 1 489 160 111 225 7,5

Lisäksi koskiensuojelulaki suojelee voimalaitosrakentamiselta 53 yksittäistä koskea, jokiosuutta tai valuma-aluetta. Vastaavat lait on annettu Ounasjoen ja Kyrönjoen suojelusta.

Kansallispuistot ja luonnonpuistot 1.1.2022

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

© Metsähallitus 2022
© Maanmittauslaitos 1/MML/22

Lähde: Metsähallitus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.4.2022

Sääolot

Kuukausi Keskilämpötila (°C) Sadepäivien määrä 1)
  Helsinki Sodankylä Helsinki Sodankylä
  1991–2020 2021 1991–2020 2021 1991–2020 2021 1991–2020 2021
Tammikuu -3,1 -3,5 -12,5 -14,3 12 16 10 10
Helmikuu -3,8 -6,6 -12,1 -13,7 9 4 8 6
Maaliskuu -0,7 0,0 -7,1 -5,2 8 10 8 5
Huhtikuu 4,4 5,0 -0,8 0,8 7 9 7 8
Toukokuu 10,4 10,3 5,6 4,5 7 9 8 11
Kesäkuu 14,9 19,3 11,9 15,2 8 4 11 8
Heinäkuu 18,1 21,4 15,0 16,9 7 8 11 10
Elokuu 16,9 15,9 12,4 11,8 10 13 9 10
Syyskuu 12,3 10,4 7,0 5,9 9 6 9 4
Lokakuu 6,6 8,7 0,0 1,4 10 12 9 17
Marraskuu 2,4 2,7 -5,8 -7,1 12 11 11 12
Joulukuu -0,7 -5,3 -9,6 -13,0 11 8 10 9

1) Sademäärä ≥ 1,0 mm

Lähde: Ilmatieteen laitos

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.2.2022

Päästöt ilmaan

  1990 2000 2010 2020 2021
Kasvihuonekaasupäästöt, milj. tonnia CO2-ekvivalenttia 71,0 70,1 75,5 47,8 48,0
Hiilidioksidi 1), milj. tonnia 52,6 52,8 59,2 33,6 33,5
Rikki (SO2:na), tuhatta tonnia 250 81 67 23 23
Typen oksidit (NO2:na), tuhatta tonnia 298 235 179 98 98

1) Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton aiheuttamat päästöt

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat

GWP=AR5

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat

* ennakkotieto
1) Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF)

Yhdyskuntajätteiden käsittely

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Aihealue: Ympäristö ja luonto

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

Päivitetty 26.1.2023