Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi kuvaa metsäalan koneisiin, autoihin ja mobiilihakkureiden sekä turpeen nostoon liittyvien kustannustekijöiden hintojen muutoksia.

Metsäalan koneista tuotetaan metsätraktoreiden ja hakkuukoneiden indeksiä sekä erillisiä hakkurin kustannusindeksiä ja jatkuvatoimisen maanmuokkauksen kustannusindeksiä. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksin yhteydessä julkaistaan myös puutavarayhdistelmän kustannusindeksin ja turpeennoston konekustannusindeksin pisteluvut, hakkurin sekä jatkuvatoimisen maanmuokkauksen pisteluvut. Kaikista indekseistä on saatavilla indeksipistelukuja kustannustekijöittäin eriteltyinä.

Indeksi on maksullinen. Se toimitetaan tilaajille Excel-tiedostona.

Kestotilaus (12 kpl/v.): 300 €/v. + arvonlisävero 24 %

Kertatilaus: 150 € + arvonlisävero 24 %

Tilaa indeksi

Julkaisupäivät

Indeksin ajankohta Päivä
marraskuu 2022 23.12.2022
joulukuu 2022 23.1.2023
tammikuu 2023 23.2.
helmikuu 2023 23.3.
maaliskuu 2023 24.4.
huhtikuu 2023 23.5.
toukokuu 2023 22.6.
kesäkuu 2023 24.7.
heinäkuu 2023 23.8.
elokuu 2023 25.9.
syyskuu 2023 23.10.
lokakuu 2023 23.11.
marraskuu 2023 22.12.

Menetelmäselosteet

Lisätiedot ja tiedustelut

s-posti: kui.tilastokeskus@stat.fi
Pentti Wanhatalo, p. 029 551 2685