Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personresurser inom vetenskap och teknologi [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tthv/index_sv.html