Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.1.2022

Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 223 ihmistä vuonna 2020

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 tapahtui 3 608 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 223 ja loukkaantui 4 411 ihmistä. Loukkaantuneista 9 prosenttia, eli 408 ihmistä, loukkaantui vakavasti 1) . Vuonna 2020 kuolleita oli 12 henkilöä enemmän ja loukkaantuneita 602 vähemmän kuin vuonna 2019. Menehtyneistä 77 prosenttia ja loukkaantuneista 59 prosenttia oli miehiä.

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 1995–2020

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 1995–2020

Vuonna 2020 tieliikennekuolemien määrä kasvoi 25–54-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden ikäryhmissä. Sen sijaan 0–24- ja 55–64-vuotiaita kuoli vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2020 loukkaantumisia oli aiempaa vähemmän useimmissa ikäryhmissä. Tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä lisääntyi ainoastaan 6–9-vuotiaiden ikäryhmässä.

Tieliikenteessä loukkaantui vakavasti vuoden 2020 aikana 408 ihmistä. Näistä henkilöauton kuljettajia oli 132 ja matkustajia 55. Moottoripyöräilijöitä loukkaantui vakavasti 55 ja mopoilijoita 24. Vakavasti loukkaantuneita jalankulkijoita oli 43 ja pyöräilijöitä 59.

Eniten tieliikennekuolemia vuonna 2020 sattui henkilöautoissa, joissa kuljettajia kuoli 101 ja matkustajia 26. Edellisvuoteen verrattuna kuljettajia kuoli neljä enemmän ja matkustajia saman verran. Moottoripyöräilijöitä menehtyi 20, joka on viisi vähemmän kuin vuonna 2019. Mopoilijoita kuoli kaksi, eli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jalankulkijoita menehtyi vuoden 2020 tieliikenneonnettomuuksissa 22, joka on seitsemän enemmän edellisvuoteen verrattuna. Polkupyöräilijöiden tieliikennekuolemia oli puolestaan 31 eli kahdeksan enemmän kuin vuonna 2019.

Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista suurin osa oli kohtaamisonnettomuuksia ja tieltä suistumisia. Kohtaamisonnettomuuksissa menehtyi 60 henkilöä ja suistumisonnettomuuksissa 71 henkilöä. Loukkaantumisista 31 prosenttia (1 389 henkilöä) tapahtui suistumisonnettomuuksissa.

Vuonna 2020 tieliikenteessä tehtiin 21 itsemurhaa moottoriajoneuvolla törmäämällä. Itsemurhien osuus tieliikennekuolemista oli noin kymmenen prosenttia. 2)

Vuonna 2020 henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia tapahtui kaikkiaan 448 kappaletta mikä oli 58 enemmän kuin vuonna 2019. Näistä rattijuopumusonnettomuuksia oli 413 kappaletta. Tieliikenteen rattijuopumusonnettomuuksissa menehtyi 57 ja loukkaantui 503 ihmistä vuonna 2020, kun edellisvuonna vastaavat luvut olivat 42 kuollutta ja 448 loukkaantunutta.

Eniten henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui kesä-syyskuussa. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui eniten elokuussa, kaikkiaan 438 kappaletta, joista kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli 24 ja loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 414. Elokuussa 2020 vakavaan loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui 53.


1) Vakavasti loukkaantuneella henkilöllä tarkoitetaan tieliikenneonnettomuudessa osallisena ollutta henkilöä, joka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakavasti loukkaantuneeksi. Vakavuusluokituksessa on hyödynnetty tieliikenneonnettomuusaineiston lisäksi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisterin tietoja.
2) Lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston tietoja.

Lähde: Tieliikenneonnettomuustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pukkila 029 551 3478, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.01.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2020/ton_2020_2022-01-20_tie_001_fi.html