Elinolot

Aihealueeseen kuuluu ihmissuhteita, hyvinvointia, elämänlaatua, sosiaalista osallistumista ja turvallisuutta kuvaavat tilastot. Sisältää myös eri väestöryhmien elinoloja koskevat tilastot.

Muita elinolojen tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tilastot

Ajankäyttö
Ajankäyttötutkimus on haastattelututkimus, johon osallistuvat pitävät kahden vuorokauden ajan tarkkaa kirjaa ajankäytöstään.
Elinolotilasto
Elinolotilasto kuvaa kotitalousväestön elinolosuhteita eri näkökulmista, kuten köyhyys- tai syrjäytymisriskiä, koettua hyvinvointia ja toimeentuloa, terveyttä ja asumista väestöryhmittäin Suomessa.
Vapaa-ajan osallistuminen
Vapaa-ajan osallistuminen -tilastossa selvitetään väestön vapaa-ajan harrastuksia ja yhteiskunnallista osallistumista, niiden kehitystä ja eri väestöryhmien osallistumista.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>