Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Abort
Aborter
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Adoption
Adoptioner
Producent: Statistikcentralen
Adoptionsbidrag
Moderskapsunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Adoptivbarn
Adoptioner
Producent: Statistikcentralen
Adoptivföräldrar
Adoptioner
Producent: Statistikcentralen
Alkohol
Alkoholkonsumtion
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Prisutveckling för alkoholdrycker
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Alkoholdödlighet
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Alkoholkonsumtion
Alkoholkonsumtion
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Amatörteatrar
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Anhållande
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Anläggningsverksamhet
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Annan utbildning än sådan som leder till examen
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Anställningsförhållande
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Antikvariat
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Antikvitetsaffärer
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Antikvitetsauktioner
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Antikvitetsföremål
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Användningsbalans
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Användningsändamål
Utrikeshandel med varor
Producent: Tull
Aravahyreshus
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Reparationsbyggande
Producent: Statistikcentralen
Arbetarskydd
Olycksfall i arbetet
Producent: Statistikcentralen
Arbetsbelastning
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Arbetsförhållande
Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Arbetsförhållanden
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Olycksfall i arbetet
Producent: Statistikcentralen
Arbetsgemenskap
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Arbetshälsa
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Arbetskonflikter
Statistik över arbetskonflikter
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraft
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnader
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsindex
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftspolitik
Arbetsförmedlingsstatistik
Producent: Arbets- och näringsministeriet
Arbetsliv
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Statistik över arbetskonflikter
Producent: Statistikcentralen
Undersökning om lediga arbetsplatser
Producent: Statistikcentralen
Arbetslösa
Arbetsförmedlingsstatistik
Producent: Arbets- och näringsministeriet
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Arbetslöshet
Arbetsförmedlingsstatistik
Producent: Arbets- och näringsministeriet
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Placering efter utbildning
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Arbetslöshetsersättningar
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsförmåner
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskydd
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetsmarknaden
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Placering efter utbildning
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning bland studerande
Producent: Statistikcentralen
Undersökning om lediga arbetsplatser
Producent: Statistikcentralen
Arbetsmarknader
Arbetsförmedlingsstatistik
Producent: Arbets- och näringsministeriet
Arbetsmarknadsställning
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetsmarknadsstöd
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetsolycksfall
Olycksfall i arbetet
Producent: Statistikcentralen
Arbetspensioner
Totala pensionsutgifterna
Producent: Pensionsskyddscentralen
Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Arbetspensionstagare i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistik över pensionstagarna i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten
Arbetsplatser
Arbetsförmedlingsstatistik
Producent: Arbets- och näringsministeriet
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Undersökning om lediga arbetsplatser
Producent: Statistikcentralen
Arbetsproduktivitet
Lönsamhetsundersökningar
Producent: Statistikcentralen
Arbetsställe
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Arbetsställen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Arbetstagare
Företagshälsovård
Producent: Folkpensionsanstalten
Arbetstid
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Arbetstillfredsställelse
Arbetsmiljö
Producent: Statistikcentralen
Arbetstimmar
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arkiv
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Arv
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Avfall
Avfallsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Avfallshantering
Avfallsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Avfallsvatten
Avfallsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Avfallsvirke
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Totalförbrukning av virke
Producent: Naturresursinstitutet
Avverkningar
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Avverkningarna
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Avverkningsuttaget
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö